صفحه اصلي > اولویت های پژوهشی 

عناوین طرحهای تحقیقاتی اولویت دار در سال 1396

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری بندر عباس

هپاتیت

مطالعات اپیدمیولوژیک:

1-       بررسی شیوع هپاتیت های ویروسی مثل B , C در سطح استان

2-       بررسی عوامل خطر هپاتیت B , C با توجه به روش های جدید انتقال بیماری مثل تاتو ، اندوسکوپی ، آنژیوگرافی و ...

3-       بررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت های ویروسی و بیماری های همزمان مثل ایدز و سل

4-       بررسی شیوع هپاتیت های B , C در گروه پر خطر مثل زندانیان ، معتادین ، مادران آلوده حامله ، پرسنل و کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان ها و بیماران تالاسمی ، دیالیزی و هموفیلی ، آرایشگران مردانه و زنانه ، اعضای خانواده ،

5-       مولوکولار اپیدمیولوژی هپاتیت ها در سطح استان و گروه های پرخطر

6-        بررسی نتایج درمان بیماران مبتلا به هپاتیت c  مزمن با داروهای جدید انتی ویروس

7-       بررسی نتایج درمان با داروهای جدید ضد ویروس در بیماران مبتلا به هپاتیت c  مزمن بر اساس سوش های مختلف آلودگی تعیین شده به روش PCR

8-       بررسی کودکان متولد شده از مادران آلوده به هپاتیت B   مزمن از نظر وضعیت سلامت و اقدامات انجام گرفته بر ای آنان در بدو تولد .

9-       میزان ایمنی افراد (اطفال- بزرگسال) به دنبال واکسیناسیون هپاتیت B

 

در زمینه آموزش و مراقبت و پیشگیری :

 

10-   بررسی سطح آگاهی و نگرش گروه های پر خطر از بیماری و نحوه ی انتقال آن

11-   بررسی سطح آگاهی و نگرش گروه های مختلف جامعه و نحوه نگرش آنها

12-   انجام مطالعات بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد ( KAP ) در بین کارکنان بیمارستان و مراکز درمانی در معرض خطر

13-   بررسی رفتارهای پرخطر منجر به بیماری های هپاتیت ویروسی مثل رفتار نامتعارف جنسی در زنان خیابانی 

14-   بررسی اگاهی پزشکان از تازه های درمان هپاتیت سی مزمن

 

ایدز

 

در عرصه اپیدمیولوژیک :

 

15-   بررسی اپیدمیولوژیک در قالب " سرو اپیدمیولوژی ایدز در استان "

16-    بررسی اپیدمیولوژیک در زنان حامله در زمان مراجعه به بیمارستان ها برای زایمان

17-   بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در گروه های پرخطر (اگر بصورت دوره ای اجرا گردد می تواند روند بیماری در جامعه را توضیح دهد )

18-   بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در کودکان متولد شده از زنان مبتلا به ایدز (اگر بصورت دوره ای اجرا گردد می تواند روند بیماری در جامعه را توضیح دهد )

19-   بررسی اپیدمیولوژیک موارد سل در بیماران مبتلا به ایدز (به صورت دوره ای انجام گردد.)

20-   بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در بیماران مبتلا به سل (به صورت دوره ای انجام گردد )

 

 

در عرصه بهداشت و مراقبت و پیشگیری :

 

21-   بررسی سطح آگاهی گروه های پر خطر از ایدز و نحوه انتقال بیماری ( پرسنل پرستاری ، خدمات بیمارستانی ، خدمات شهری ، دانشجویان پزشکی ،...)

22-   بررسی سطح آگاهی کلی جامعه از ایدز و نحوه انتقال بیماری

23-   بررسی نتایج KAP study  برای تهیه مواد آموزشی لازم برای گروه های مختلف جامعه ( Knowledge , Attitude , Practice  )

24-   بررسی رفتارهای پر خطر در جامعه که منجر به افزایش خطر ابتلا به ایدز می شود

25-   بررسی رفتارهای پر خطر در جوانان که منجر به افزایش خطر ابتلا به ایدز می شود

26-    بررسی سطح آگاهی در بیماری  HIV/AIDSو درصد رفتار های پرخطر در دانش آموزان  مقطع راهنمایی و دبیرستان  مدارس سطح شهر بندرعباس

 

درمان طی مراقبت :

 

27-   بررسی میزان موفقیت درمان ایدز در مراکز بیماری های رفتاری استان

28-   بررسی علل شکست درمان در بیماران مبتلا به ایدز

29-   بررسی ژنتیکی افرادی که در مقابل ابتلا به ایدز مقاوم هستند ( مبتلا نمی گردند )

30-   بررسی عفونت های همزمان HBV و HCV و HIV در افراد معرفی شده از مراکز MMT و DIC به مراکز مشاوره  بیماریهای رفتاری استان هرمزگان

31-   تعیین عفونت همزمان سل و ایدز در بیماران مسلول ثبت شده در شهرستان های بندرعباس ، میناب و رودان 1392 تا 1395

32-   بررسی سطح آگاهی در بیماری HIV/AIDSو درصد رفتار های پرخطر در زندانیان شهر بندر عباس

33-   بررسی مقاومت دارویی در درمان بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت ها به شکل دوره ای

34-   بررسی تاثیر SMS در پایبندی به درمان در ایدز و هپاتیت ها

35-   بررسی تاثیر درمان ترکیبی در پایبندی به درمان بیماران مبتلا به ایدز

 

بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری های عفونی و گرمسیری استان

36-     سرواپیدمیولوژی بیماریهای CCHF و تب دنگو در جمعیت استان هرمزگان

37-    سرواپیدمیولوژی بیماری لپتواسپیورز

38-    سرواپیدمیولوژی بیماری ریکتزیا

39-    سرواپیدمیولوژی بیماری سرخک و دیگر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

40-    سرواپیدمیولوژی بیماری Q fever

41-    سرواپیدمیولوژی بیماریهای آنفولانزا H1N1 و H5N1  ، H7N9

42-    سرواپیدمیولوژی بیماریهای آنسفالیت های ویروس  west Nile virus ، ژاپنی و تب دره ریفت

43-    بررسی طغیان بیماری های قابل پیشگیری با واکسن ( بررسی پوشش ایمنسازی در حاشیه شهر بندرعباس در سال 1394-1395

44-    بررسی سطح آنتی بادی سرخجه در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج

سرخک :

45- بررسی سطح آنتی بادی سرخک (IgG) در کودکان زیر 15 سال استان و شهرستانها

46-  بررسی سطح آنتی بادی سرخک در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج

47- بررسی سطح آنتی بادی سرخک در کودکان زیر یک سال

48- مقایسه تحقیقات  در مورد سرواپیدمیولوژی سرخک در استان هرمزگان با دیگر استانهای کشور به صورت کار مشترک

مالاریا 

49- بررسی بیولوژی و اکولوژی ناقلین مالاریا  در استان  هرمزگان

50-    بررسی اثربخشی سم پاشی ابقایی  در کاهش بروز مالاریا  در شهرستان بشاگرد و جاسک

51-    تعیین میزان عفونتهای همزمان ویواکس و فالسیپارم در استان هرمزگان

52-    بررسی میزان نقش سمپاشی ابقایی در کنترل طغیانهای مالاریا

53-    تعیین زمان مناسب سم پاشی ابقایی در مناطق مالاریا خیز بشاگرد ، جاسک و میناب

54-    تعیین میزان  کشندگی پشه بندهای LLIN توزیع شده در سال 1388  در مناطق مختلف استان (بشاگرد و جاسک )

55-    بررسی مدت نهفتگی انگل ویواکس در استان هرمزگان

56-     بررسی سویه های انگل ویواکس در مناطق مالاریاخیز استان هرمزگان

57-    ارزشیابی حشره کش دلتامترین مورد استفاده در سمپاشی ابقایی  در استان

58-    بررسی حساسیت و  مقاومت ناقلین  نسبت به حشره کش دلتامترین  مورد استفاده  در سمپاشی ابقایی در استان

59-    تعیین میزان  ایندکس خونخواری ناقلین مالاریا در شهرستانهای  بشاگرد و جاسک

60-     تحقیق در زمینه تمایز عود از عفونت جدید در بیماران مبتلا به مالاریا (تعیین ژنوتایپ انگل در بیماران و کنترل مجدد ژنوتایپ در صورت ابتلای جدید)

61-     تحقیق در زمینه تعیین ژنوتایپ موارد مثبت و بدون علامت در جمعیت های ایرانی و غیر ایرانی به صورت مجزا جهت تعیین ژنوتایپ های انگل های در گردش

62-     انجام بیماریابی در منطقه میناب به روش PCR  در اشخاص بدون علامت در جمعیت ایرانی به منظور تعیین فراوانی انگل .

63-     انجام بیماریابی در منطقه میناب به روش PCR  در اشخاص بدون علامت در غیر جمعیت ایرانی به منظور تعیین فراوانی انگل .

64-     بررسی علل کاهش موارد مالاریا در مناطق آندمیک مالاریا محدود به شهرستانهای بشاگرد و جاسک طی روند 15 سال اخیر از 1381 تا 1395

سل :

65-    بررسی عوامل موثر در بروز موارد MDR  سل در استان هرمزگان از سال 1386 تا 1394

66-    بررسی پوشش استراتژی DOTS  در بیماران اسمیر مثبت استان هرمزگان.

67-    تعیین مایکوباکتریوم های آتیپیک در نمونه های خلط مثبت شده  ارسالی به آزمایشگاه رفرانس بهداشت استان

68-    انجام آنتی بیوگرام و تعیین مقاومت دارویی در نمونه های کشت مثبت شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آزمایشگاه رفرانس بهداشت استان

69-    بررسی شیوع سل در افراد دیابتی

 

 

 

بیماریهای نوپدید و فصلی :

70- بررسی سوشهای طغیانهای آنفولانزای فصلی در مناطق مختلف استان هرمزگان

71- بررسی بیماریهای با تب نامعلوم از نظر بیماریهای ویروسی منطقه خاور میانه (بیماریهای آنسفالیت های ویروس  west Nile virus ، ژاپنی و تب دره ریفت و ریکتزیا و...)

72- بررسی علل عفونی گاستروآنتریت های فصلی در مناطق مختلف استان هرمزگان

گزش ها به عنوان بیماریهای ناشی از مناطق گرمسیری :

73- ارزیابی و مقایسه درمان عقرب زدگی در شهرستان های مختلف استان هرمزگان

74- بررسی وضعیت آگاهی و عملکرد پزشکان و پرسنل درمانی نسبت به درمان عقرب زدگی در مراکز درمانی

75- بررسی تغییرات داده های آزمایشگاهی در بیماران عقرب زده به تفکیک گونه عقرب در مراکز درمانی

76-  بررسی علائم موضعی انواع گزش ها در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی

77- تعیین علائم مارگزیدگی بر اساس نوع مار در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی

78- بررسی میزان کارایی و تشخیص آزمایشات روتین در بیماران عقرب زده در مراکز درمانی

مقاومت آنتی بیوتیکی و عفونتهای Nosocomial :

79- بررسی فراوانی عوامل ژنتیکی مسئول مقاومت آنتی بیوتیکی در میکرو ارگانیسم های شایع در عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای اکتسابی از جامعه

80- بررسی اپیدمیولوژی و راههای انتقال عوامل عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از جامعه

81- بررسی عفونت و مقاومت های آنتی بیوتیکی در بیماران نقص ایمنی

STI :

82- بررسی شیوع HPV تناسلی در جامعه

83- بررسی ارتباط بین اپیلاسیون و ابتلا به  زگیل تناسلی در جامعه

84- بررسی شیوع  HSVII  (هرپس سیمپلکس ویروس تایپ 2)در زنان و مردان جوان جامعه

85- بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گنوکوک

86-  بررسی شیوع کلامیدیا در نمونه های بالینی

بیماریهای منتقله از آب و غذا و مشترک دام و انسان  :

87- بررسی شیوع بروسلوز و Q-fever در انسان و دام در منطقه

88- بررسی مقاومت دارویی به شیگلا سالمونلا

89- بررسی طغیانهای اسهال در منطقه به شکل سالانه

90- بررسی شیوع هپاتیت A در جامعه

تحقیقات مشترک کارآزمایی بالینی با گروههای تخصصی دیگر :

91- بررسی اثر مصرف چای سفید در افراد مبتلا به نوتروپنی

92- بررسی اثر روغن زیتون به صورت موضعی در افراد دچار سوختگی

93- بررسی اثر مصرف عرق گرفته شده از بوقناق در کاهش قند خون در بیماران دیابتی

 

 

   دانلود : سال 96 اولویت های مرکز بر اساس عنوان طرح.pdf           حجم فایل 322 KB