صفحه اصلي > اولویت های پژوهشی 

پایین

عناوین طرحهای تحقیقاتی اولویت دار در سال1395

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری بندر عباس

هپاتیت

مطالعات اپیدمیولوژیک:

1-       بررسی شیوع هپاتیت های ویروسی مثل B , C در سطح استان

2-       بررسی عوامل خطر هپاتیت B , C با توجه به روش های جدید انتقال بیماری مثل تاتو ، اندوسکوپی ، آنژیوگرافی و ...

3-       بررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت های ویروسی و بیماری های همزمان مثل ایدز و سل

4-       بررسی شیوع هپاتیت های B , C در گروه پر خطر مثل زندانیان ، معتادین ، مادران آلوده حامله ، پرسنل و کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان ها و بیماران تالاسمی ، دیالیزی و هموفیلی ، آرایشگران مردانه و زنانه ، اعضای خانواده ،

5-       مولوکولار اپیدمیولوژی هپاتیت ها در سطح استان و گروه های پرخطر

6-        بررسی نتایج درمان بیماران مبتلا به هپاتیت c  مزمن با داروهای جدید انتی ویروس

7-       بررسی نتایج درمان جدید ضد ویروس در بیماران مبتلا به هپاتیت c  مزمن بر اساس سوش های مختلف آلودگی تعیین شده به روش PCR

8-       بررسی کودکان متولد شده از مادران آلوده به هپاتیت B   مزمن از نظر وضعیت سلامت و اقدامات انجام گرفته بر ای آنان در بدو تولد .

 

 

در زمینه آموزش و مراقبت و پیشگیری :

 

9-       بررسی سطح آگاهی و نگرش گروه های پر خطر از بیماری و نحوه ی انتقال آن

10-   بررسی سطح آگاهی و نگرش گروه های مختلف جامعه و نحوه نگرش آنها

11-   انجام مطالعات بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد ( KAP ) در بین کارکنان بیمارستان و مراکز درمانی در معرض خطر

12-   بررسی رفتارهای پرخطر منجر به بیماری های هپاتیت ویروسی مثل رفتار نامتعارف جنسی در زنان خیابانی 

13-   بررسی اگاهی پزشکان از تازه های درمان هپاتیت سی مزمن

 

ایدز

 

در عرصه اپیدمیولوژیک :

 

14-   بررسی اپیدمیولوژیک در قالب " سرو اپیدمیولوژی ایدز در استان "

15-   بررسی اپیدمیولوژیک در زنان حامله در زمان مراجعه به بیمارستان ها برای زایمان

16-    بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در گروه های پرخطر (اگر بصورت دوره ای اجرا گردد می تواند روند بیماری در جامعه را توضیح دهد )

17-   بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در کودکان متولد شده از زنان مبتلا به ایدز (اگر بصورت دوره ای اجرا گردد می تواند روند بیماری در جامعه را توضیح دهد )

18-   بررسی اپیدمیولوژیک موارد سل در بیماران مبتلا به ایدز (به صورت دوره ای انجام گردد.)

19-   بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در بیماران مبتلا به سل (به صورت دوره ای انجام گردد )

 

 

در عرصه بهداشت و مراقبت و پیشگیری :

 

20-   بررسی سطح آگاهی گروه های پر خطر از ایدز و نحوه انتقال بیماری ( پرسنل پرستاری ، خدمات بیمارستانی ، خدمات شهری ، دانشجویان پزشکی ،...)

21-   بررسی سطح آگاهی کلی جامعه از ایدز و نحوه انتقال بیماری

22-   بررسی نتایج KAP study  برای تهیه مواد آموزشی لازم برای گروه های مختلف جامعه ( Knowledge , Attitude , Practice  )

23-   بررسی رفتارهای پر خطر در جامعه که منجر به افزایش خطر ابتلا به ایدز می شود

24-   بررسی رفتارهای پر خطر در جوانان که منجر به افزایش خطر ابتلا به ایدز می شود

25-   بررسی سطح آگاهی در بیماری  HIV/AIDSو درصد رفتار های پرخطر در دانش آموزان  مقطع راهنمایی و دبیرستان  مدارس سطح شهر بندرعباس

 

درمان طی مراقبت :

 

26-    بررسی میزان موفقیت درمان ایدز در مراکز بیماری های رفتاری استان

27-   بررسی علل شکست درمان در بیماران مبتلا به ایدز

28-   بررسی ژنتیکی افرادی که در مقابل ابتلا به ایدز مقاوم هستند ( مبتلا نمی گردند )

29-   بررسی عفونت های همزمان HBV و HCV و HIV در افراد معرفی شده از مراکز MMT و DIC به مراکز مشاوره  بیماریهای رفتاری استان هرمزگان

30-   تعیین عفونت همزمان سل و ایدز در بیماران مسلول ثبت شده در شهرستان های بندرعباس ، میناب و رودان 1392 تا 1395

31-   بررسی سطح آگاهی در بیماری HIV/AIDSو درصد رفتار های پرخطر در زندانیان شهر بندر عباس

 

بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری های عفونی و گرمسیری استان:

32-    سرواپیدمیولوژی بیماریهای CCHF و تب دنگو در جمعیت استان هرمزگان

33-    سرواپیدمیولوژی بیماری لپتواسپیورز

34-    سرواپیدمیولوژی بیماری ریکتزیا

35-    سرواپیدمیولوژی بیماری سرخک و دیگر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

36-     سرواپیدمیولوژی بیماری Q fever

37-    سرواپیدمیولوژی بیماریهای آنفولانزا H1N1 و H5N1  ، H7N9

38-    سرواپیدمیولوژی بیماریهای آنسفالیت های ویروس  west Nile virus ، ژاپنی و تب دره ریفت

39-    بررسی طغیان بیماری های قابل پیشگیری با واکسن ( بررسی پوشش ایمنسازی در حاشیه شهر بندرعباس در سال 1394-1395

40-    بررسی سطح آنتی بادی سرخجه در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج

سرخک :

41- بررسی سطح آنتی بادی سرخک (IgG) در کودکان زیر 15 سال استان و شهرستانها

42- بررسی سطح آنتی بادی سرخک در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج

43- بررسی سطح آنتی بادی سرخک در کودکان زیر یک سال

44- مقایسه تحقیقات  در مورد سرواپیدمیولوژی سرخک در استان هرمزگان با دیگر استانهای کشور به صورت کار مشترک

 

مالاریا :

45- بررسی بیولوژی و اکولوژی ناقلین مالاریا  در استان  هرمزگان

46-     بررسی اثربخشی سم پاشی ابقایی  در کاهش بروز مالاریا  در شهرستان بشاگرد و جاسک

47-    تعیین میزان عفونتهای همزمان ویواکس و فالسیپارم در استان هرمزگان

48-    بررسی میزان نقش سمپاشی ابقایی در کنترل طغیانهای مالاریا

49-    تعیین زمان مناسب سم پاشی ابقایی در مناطق مالاریا خیز بشاگرد ، جاسک و میناب

50-    تعیین میزان  کشندگی پشه بندهای LLIN توزیع شده در سال 1388  در مناطق مختلف استان (بشاگرد و جاسک )

51-    بررسی مدت نهفتگی انگل ویواکس در استان هرمزگان

52-    بررسی سویه های انگل ویواکس در مناطق مالاریاخیز استان هرمزگان

53-    ارزشیابی حشره کش دلتامترین مورد استفاده در سمپاشی ابقایی  در استان

54-    بررسی حساسیت و  مقاومت ناقلین  نسبت به حشره کش دلتامترین  مورد استفاده  در سمپاشی ابقایی در استان

55-    تعیین میزان  ایندکس خونخواری ناقلین مالاریا در شهرستانهای  بشاگرد و جاسک

56-     تحقیق در زمینه تمایز عود از عفونت جدید در بیماران مبتلا به مالاریا (تعیین ژنوتایپ انگل در بیماران و کنترل مجدد ژنوتایپ در صورت ابتلای جدید)

57-    تحقیق در زمینه تعیین ژنوتایپ موارد مثبت و بدون علامت در جمعیت های ایرانی و غیر ایرانی به صورت مجزا جهت تعیین ژنوتایپ های انگل های در گردش

58-    انجام بیماریابی در منطقه میناب به روش PCR  در اشخاص بدون علامت در جمعیت ایرانی به منظور تعیین فراوانی انگل .

59-    انجام بیماریابی در منطقه میناب به روش PCR  در اشخاص بدون علامت در غیر جمعیت ایرانی به منظور تعیین فراوانی انگل .

60-     بررسی علل کاهش موارد مالاریا در مناطق آندمیک مالاریا محدود به شهرستانهای بشاگرد و جاسک طی روند 15 سال اخیر از 1381 تا 1395

سل :

61-    بررسی عوامل موثر در بروز موارد MDR  سل در استان هرمزگان از سال 1386 تا 1394

62-    بررسی پوشش استراتژی DOTS  در بیماران اسمیر مثبت استان هرمزگان.

63-    تعیین مایکوباکتریوم های آتیپیک در نمونه های خلط مثبت شده  ارسالی به آزمایشگاه رفرانس بهداشت استان

64-    انجام آنتی بیوگرام و تعیین مقاومت دارویی در نمونه های کشت مثبت شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آزمایشگاه رفرانس بهداشت استان

 

 

بیماریهای نوپدید و فصلی :

65-  بررسی سوشهای طغیانهای آنفولانزای فصلی در مناطق مختلف استان هرمزگان

66-  بررسی بیماریهای با تب نامعلوم از نظر بیماریهای ویروسی منطقه خاور میانه (بیماریهای آنسفالیت های ویروس  west Nile virus ، ژاپنی و تب دره ریفت و ریکتزیا و...)

67-  بررسی علل عفونی گاستروآنتریت های فصلی در مناطق مختلف استان هرمزگان

 

بالا

   دانلود : سال_95_اولویت_های_مرکز_بر_اساس_عنوان_طرح.pdf           حجم فایل 305 KB