صفحه اصلی > معرفی مرکز > اعضای مرکز > اعضای شورای عالی مرکز  

اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

ردیف

نام عضو

سمت

تخصص

1

دکتر محمد شکاری

 

ریاست دانشگاه

رئیس شواری عالی مرکز

PhD ژنتیک

 

2

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

 

معاونت تحقیقات دانشگاه

 

PhD ژنتیک

 

3

دکتر پریوش داوودیان

 

ریاست مرکز تحقیقات

 

متخصص بیماریهای عفونی

 

4

دکتر حبیب اله ترکی

 

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات

 

phd انگل شناسی

 

5

دکتر اقسلنه کرمستجی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات

phd میکروب شناسی

 

6

دکتر مهدی حسنی آزاد

معاونت درمان دانشگاه

متخصص بیماریهای عفونی

7

دکتر ایمان قاسم زاده

عضو هیئت علمی

متخصص بیماریهای عفونی

8

دکتر صدیقه جوادپور

 

عضو هیئت علمی

 

phd بیوتکنولوژِی