صفحه اصلی > آرشیو کنگره ها و فراخوان ها 


اولین کنگره بین المللی بیماری های منتقله به وسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
اولین کنگره بین المللی بیماری های منتقله به وسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
۱۲-۱۴ آذرماه ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ٠٩:٤٠ - 1396/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
برگزارکننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران
 ٠٧:٤٣ - 1396/04/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران
سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران
برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن علمی انگل شناسی ایران
 ٠٧:٤٢ - 1396/04/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
یازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
یازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
 ٠٧:٤١ - 1396/04/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران و دومین گردهمایی جامعه جهانی هپاتیت
هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران و دومین گردهمایی جامعه جهانی هپاتیت
برگزارکننده: مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 ٠٧:٣٩ - 1396/04/12 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>