صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > پایان نامه ها ردیف

عنوان

استاد راهنما

نام دانشجو

مشاور آماری

تاریخ دفاع

1

مقایسه اثر شستشو با اب و صابون با درمان بتادین و نرمال سالین در بیماران با زخم باز شده بعد از عمل لاپاراتومی یا ایزیوتومی

دکتر ایدا نجفیان

دکتر مینو رجائی

دکتر پریوش داودیان

طاهره خورگویی

دکتر زارع

1391

2

بررسی سطح اگاهی و نگرش دانش اموزان دبیرستانی شهرستان بندرعباس در مورد سل

دکتر  حسین ضرابیان دکتر پریوش داودیان

هدا محمد حسینی ایسینی

 مینا محمدی پور تازیان

دکتر ابراهیم خواجه

1391

3

بررسی شیوع و تظاهرات بالینی عفونت HIV در فرزندان متولد شده از مادران مبتلا به عفونت HIV  در استان هرمزگان : مطالعه مقطعی از سال 1380-1390

دکتر پریوش داودیان

فاطمه افشار

دکتر شهرام زارع

1391

4

بررسی تاثیر مونت لوکاست در درمان علائم عفونت تنفسی فوقانی (سرماخوردگی) در بیماران 6 ماه تا 14 سال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس از مهر 1388 تا اسفند 1388

دکتر محمد باقر رحمتی دکتر فاطمه صفدریان دکتر یعقوب حامدی

محمدرضا رضایی

ندارد

1390

5

تعیین میزان رعایت بهداشت دست از سوی پرسنل بهداشتی درمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی

دکتر نخعی دکتر داودیان

آیدا رفیعی پور

آقای حسینی

1390

6

تعیین فراوانی و الگوی آنتی بیوگرام انتروکوک های جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان شهید محمدی در سال 1389

دکتر جوادپور

موهبت بدیع الزمان

دکتر حامدی

1390

7

بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسما در زنان باردار بندرعباس در سالهای 87-86

دکتر جمشیدی دکتر دهقانی دکتر ماهوری

نسرین قشقایی

ندارد

1390

8

بررسی خصوصیات اجتماعی و دموگرافیک  مراجعه کنندگان  به مرکز مشاوره  بیماری های رفتاری جهت غربالگری از نظر ابتلا به HIV

دکتر داوودیان

مریم زاهدی

دکتر حامدی

1390

9

بررسی تاثیر توام فلوتیکازون داخل بینی و درمان آنتی بیوتیکی سینوزیت حاد در بیماران 2 تا 4 سال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس از مهر 1388 تا اسفند 1388

دکتر محبی

دکتر رحمتی 

دکتر حامدی

علی نیکو زاده  محمد صدرا زارعیان

ندارد

1390

10

بررسی ارتباط دیابت بارداری و عفونت سایتومگالوویروس، هرپس سیمپلکس نوع یک

دکتر صولتی

دکتر جمشیدی

مطهره ربیع پور

دکتر اطاعتی  دکتر زارع

1389

11

بررسی رفتار های پرخطر زمینه ساز بیماری ایدز و هپاتیت در معتادان مراجعه کننده به مراکز گذری شهر بندرعباس

دکتر جمشیدی

دکتر داودیان

رضا  آقایی

دکتر مدنی

1389

12

بررسی سرواپیدمیولوژی HIV در زنان باردار بندرعباس

دکتر داودیان

دکتر دهقانی

مهسا حیدری

دکتر خاطره ماهوری

1389

13

بررسی سروااپیدمیولوژی هپاتیت B  در زنان باردار شهر بندرعباس در سال های 87-1386

دکترمینو رجایی

طوبی عباسی

دکتر خاطره ماهوری

1389

14

بررسی علائم بالینی و نتایج آزمایشگاهی بیماران بسیتری با شک به عفونت آنفولانزای A در بیمارستان شهید محمدی

دکتر داودیان

دکتر جمشیدی

ماهرخ فتوئی

دکتر خواجه

1389

15

بررسی فراوانی و الگوی آنتی بیوتیکی آسینتو باکتر جدا شده از نمونه های مختلف کلینیکی

دکتر جوادپور

پیروز پورزرگر

دکتر حامدی

1389

16

بررسی آگاهی و نگرش بستگان نزدیک افراد HIV  مثبت در مورد بیماری ایدز در شهرستان بندر عباس

دکتر داودیان

دکتر جمشیدی

آزاده آل محمد

زینب امیری

دکتر مدنی

1388

17

بررسی ویژگی های بالینی، آزمایشگاهی و عوامل خطر بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی

دکتر نیک پرور

دکتر داودیان

احمد عباس زاده

خانم بوشهری

1388

18

ارزیابی طرح غربالگری هپاتیت C سازمان انتقال خون از طریق بررسی شیوع هپاتیت C در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور با روش PCR

دکتر نادری

دکتر سبحانی

الهه فروتنی

آقای حسینی

1388

19

بررسی شیوع عفونت انگلی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

دکتر جمشیدی

دکتر مسعودی

نیما نثاری

خانم بوشهری

1388

20

بررسی ارتباط عفونت هلیکو باکترپیلوری در کودکان با درد شکم مزمن بر اساس تست آنتی ژن مدفوع در شهرستان بندرعباس در سالهای 1388 -1387

دکتر قهرمانی 

دکتر دهقانی

دکتر جهانلو

یعقوب محبوبی اسکوئی

ندارد

1388

21

بررسی شیوع ویروس هپاتیت جی در بیماران تالاسمی ماژور

دکتر عالی زاده

دکتر ماهوری

 

دکتر دهقانی

1387

22

بررسی فراوانی عوامل باکتریال و الگوی آنتی بیوگرام آن ها در باکترمی کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 86

دکتر جوادپور

نادیا نعمتی

دکتر ناظمی

1387

23

تعیین فراوانی ناقلی بینی استافیلوکوک طلایی مقاوم به متی سیلین در پرسنل بیمارستان شریعتی و کودکان در سال 86

دکتر جوادپور

دکتر مرادی

شریفه روزرخ -سید حسین مهر آوران

ندارد

1387

24

بررسی جنبه های بالینی و آزمایشگاهی بیماری کاوازاکی در بیماران بستری در بیمارستان کودکان

دکتر رحمتی

علی اصغر سلطانی

خانم بوشهری

1387

25

بررسی و ارزیابی خصوصیات فردی و اجتماعی و بالینی و رادیولوژیک 112 بیمار مبتلا به سل در بندرعباس

دکتر جمشیدی

دکتر اخوان کرباسی

مازیار امیری

آقای حسینی

1387

26

تعیین فراوانی ناقلی بینی استافیلو کوک طلایی مقاوم به متی سیلین در پرسنل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1386

دکتر جوادپور 

دکتر حامدی

شبنم کاظمی

 محمد ناتمی

ندارد

1387

27

بررسی امسیر و کشت مایکوباکتریوم توبرکلوسیز از طریق گاستریک لاواژ در بیماران مشکوک به سل ریوی بستری در بیمارستان شهید محمدی از مهر 85 تا مهر 86

دکتر جمشیدی

دکتر داودیان

شیما منصف

دکتر جهانلو

1386

28

شیوع هپایتیت C در اهدا کنندگان خون و گروه های پرخطر

دکتر حامدی

دکتر جواپور

محمد صادق محل دشتیان

ندارد

1386

29

بررسی روند حساسیت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های چدا شده از بیماران بستری در ICU

دکتر جمشیدی

مهربان فرجی

دکتر زارع

1386

30

بررسی وضعیت مراقبت کودکان 1 تا 6 ساله در پایگاه تحقیقات جمعیتی بندرعباس در سال 1381

دکتر ماهوری

دکتر زارع

سپیده مختار زاده

ندارد

1386

31

بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های جداشده از نمونه های بالینی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید محمدی

دکتر جمشیدی

ناهید مرادی

فائقه جمعه پور

خانم بوشهری

1386

32

بررسی میزان آگاهی کارشناسان علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه های شهر بندرعباس از ارگانیسم بلاستوسیستیس همونیس در تابستان 1385

دکتر حامدی 

دکتر صلاحی مقدم

دکتر جمشیدی

امیر رضا محمدی

ندارد

1385

33

مقایسه ایمنی زایی واکسیناسیون هپاتیت B در دو روش داخل جلدی و عضلانی در شیرخواران

دکتر داودیان

دکتر جمشیدی

کتایون کارگر

دکتر بقایی

1383

34

بررسی مقایسه ای فراوانی سرولوژیک عفونت لیستریا مونوسایتوژن در بارداری منجر به سقط جنین و بارداری های منجر به تولد نوزاد زنده در طی ده ماه در بیمارستان شریعتی بندرعباس

دکتر جمشیدی

دکتر امیریان

فاطمه جدکار

ندارد

1383

35

بررسی شیوع عفونت با انگل توکسوکاراکنیس در کودکان سنین دبستان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس

دکتر داودیان

دکتر ابوالقاسم

علی جعفری

شافعی رحیمی

دکتر ماهوری

1383

36

تعیین سطح HBS-Ab بعد از واکسیناسیون هپاتیت B در کارکنان بهداشتی بیمارستان شهید محمدی

دکتر داودیان

هدی مشتاق زاده

ندارد

1381

37

بررسی سطح آنتی بادی سرخجه در خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس سال 1380 جهت انجام آزمایشات قبل از ازدواج و باروری (بررسی تیتر آنتی بادی سرخچه)

دکتر داودیان

دکتر ماهوری

آقای عبدالرضا ستوده

لیلا خجندی

ندارد

1381

38

بررسی میزان فراوانی هپاتیت دارویی در بیماران مسلول مراجعه کننده به درمانگاه بیماریهای ریوی بندرعباس

دکتر داودیان

فرزانه نجاتی زاده دریایی

ندارد

1379

39

بررسی میزان مقاومت دارویی در بیماران دچار عفونت ادراری اکتسابی از جامعه و بیمارستانی مراجعه کننده به آزمایشگاههای امام رضا (ع) ، شهید محمدی ، دکتر شریعتی و مهر در شهرستان بندرعباس

دکتر داودیان

دکتر ابوالقاسم

هومن سی یوسفی

عبدالرضا حق پناه

ندارد

1379