صفحه اصلی > اخبار 


شعار روز جهانی سل در سال 2021
شعار روز جهانی سل در سال 2021
شعار روز جهانی سل در سال 2021
 ٠٨:٤١ - 1400/07/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی مجله دخانیات و سلامت به زبان انگلیسی
راه اندازی مجله دخانیات و سلامت به زبان انگلیسی
راه اندازی مجله دخانیات و سلامت به زبان انگلیسی
 ١٠:٥٤ - 1400/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مقایسه اثر مداخلات دارویى بر میزان مرگ ومیر و مدت زمان بسترى در بیماران مبتلا به کووید-19 :یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز
مقایسه اثر مداخلات دارویى بر میزان مرگ ومیر و مدت زمان بسترى در بیماران مبتلا به کووید-19 :یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز
مقایسه اثر مداخلات دارویى بر میزان مرگ ومیر و مدت زمان بسترى در بیماران مبتلا به کووید-19 :یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز
 ٠٨:٣٧ - 1400/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزاره برگ به روز شده
گزاره برگ به روز شده
بررسى خصوصیات اپیدمیولوژیک موارد باتجربه عفونت مجدد، بسترى مجدد و بازگشت (عود) ناشى از کووید- 19 : مطالعه مرور نظا ممند و متاآنالیز
 ١٠:٤٤ - 1400/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان طرحهای تحقیقاتی حوزه کوید-19
فراخوان طرحهای تحقیقاتی حوزه کوید-19
فراخوان طرحهای تحقیقاتی حوزه کوید-19
 ٠٩:٣٧ - 1400/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>