صفحه اصلی > معرفی مرکز > معاون مرکز  

cv

علم سنجی 

ایمیل آکادمیک:

mehran.shahi@hums.ac.ir

تلفن تماس: 07633346994

معرفی معاون مرکز:

مهران شاهی متولد فروردین ماه  سال 1346 استان هرمزگان، شهر بندرعباس، پس از اتمام تحصیلات به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پذیرفته  شد . از بدو تاسیس این مرکز همکاری خود را به عنوان عضو تمام وقت آغاز نموده است و از سال 1398 به عنوان معاون مرکز فعالیت می نمایند.

عضویتها: 

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان     
  • عضو  کمیته علمی برنامه حذف مالاریا، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • عضو شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • فوکال پوینت برنامه کنترل گزش ها، واحد مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی استان
  • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سوابق تحصیلی:

رشته

مقطع

دانشگاه

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بیماریها

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1373

1375

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بیماریها

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1379

1382

سم شناسی

PhD

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1390

1395