صفحه اصلی > COVID-19 > طرحها تحقیقاتی با موضوع COVID-19 

طرحهای تصویبی در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری با موضوع کووید -19

ردیف

نام طرح

نام مجری

1

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی miRNA های کد شده توسط ویروس SARS-Cov-2 همراه با پاتوژنز ویروسی از طریق تغییر ژن های میزبان درعملکرد سیستم تنفسی

پگاه موسوی

2

بررسی حساسیت و اختصاصیت کیت الایزا  ساخت داخل کشور برای تشخیص کووید-۱۹ در ایران در سال ۱۳۹۹

خدیجه احمدی

3

بررسی اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر و اینترفرون بتا در مقایسه با لوپیناویر/ریتوناویر و اینترفرون بتا در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

4

بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به COVID-19 و دیابت در ارتباط با داروهای کاهش دهنده گلوکز

محمد فتحعلی پور

5

ارزیابی اثرات دسفرال بر علائم بالینی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

6

بررسی نسبت CRP/Serum Albumin  به عنوان یک فاکتور پیش آگهی دهنده در بیماران مبتلا به COVID-19

فاطمه عینی

7

بررسی اثربخشی و ایمنی ملاتونین در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

محمد فتحعلی پور

8

مقایسه یافته های بالینی، رادیولوژیک و آزمایشگاهی در دو گروه بیماران مبتلا به ادم ریه و COVID-19 بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از ابتدای اسفند 1398 تا پایان اردیبهشت 1399

مهدیس مرعشی

9

پیش بینی روند پیشروی کوئید 19 در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

فرید خرمی

10

ارزیابی ایمنی زایی کاندید واکسن مولتی اپی توپی NOM علیه SARS-CoV-2

خدیجه احمدی

11

واکاوی تجربیات پرستاران از مراقبت در اپیدمی کووید – 19: یک مطالعه پدیدارشناسی

الهام ایمانی

12

بررسی سطح آنتی بادی IgG , IgM کووید 19 در پرسنل شاغل در بخش کووید 19 و مقایسه آن با پرسنل شاغل در سایر بخشهای  بیمارستان شهید محمدی

پریوش داودیان

13

بررسی سرولوژیک بیماران با علائم شبه آنفولانزا و یافته های سی تی اسکن تیپیک covid-19 مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از ابتدای آبان تا پایان دی ماه 1398.

مهدیس مرعشی

14

طراحی یک آنتی ژن کایمریک (S-4M2e.mHSP70c ) برای کرونا ویروس انسانی 2019 (SARS-CoV2)و آنفلونزا A : آنالیز ایمنوانفورماتیک و مدلینگ پروتیین

حبیب الله فرجی

15

تأثیر زنجبیل بر تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما دوسو کور

محمد فتحعلی پور

16

تهیه بانک سرمی از بیماران مبتلا به  کووید 19 جهت انجام تحقیقات آتی در زمینه این بیماری  در استان هرمزگان

پریوش داودیان

17

بررسی عوامل مرتبط با ابتلا به ویروس کوید- 19در شهرستان بندر لنگه در سال 1399

بهنوش حیدری

18

ارتباط  (Ct (Cycle Threshold واکنش Real time PCR با شدت علائم بالینی بیماران مبتلا به COVID-19

حامد گوکلانی

19

ارزیابی اثرات شیرین بیان بر علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

20

بررسی تکامل ژنتیکی کرونا ویروس های عامل سندرم تنفسی حاد (SARS، MERS و COVID-19) با کرونا ویروس های عامل سرماخوردگی معمولی (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 and HKU1)

خدیجه احمدی

21

بررسی خصوصیات بالینی، یافته های رادیولوژی و آزمایشگاهی و عوامل خطر در بیماران بستری درمجتمع بیمارستانی پیامبراعظم با علایم  سندرم حاد تنفسی   کووید-19 بندرعباس در سال 1399

پریوش داودیان

22

راه اندازی برنامه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به Covid-19 در استان هرمزگان

فرید خرمی

23

آنالیز مقایسه ای ژنوم ویروس COVID-19 در منطقه ی بندرعباس با ژنوم این ویروس در سوش اولیه ووهان

حامد گوکلانی

24

مقایسه میزان فراوانی ویروس COVID-19 و آنفولانزای فصلی در موارد سندرم تنفسی حاد و مقایسه ی نتایج با تصاویر سی تی اسکن ریه ی بیماران

حامد گوکلانی

25

بررسی تاثیر  تغییرات فصول بر شیوع بیماری COVID19 در ایران

یدالله فخری

26

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی miRNA های کد شده توسط ویروس SARS-Cov-2 همراه با پاتوژنز ویروسی از طریق تغییر ژن های میزبان درعملکرد سیستم تنفسی

پگاه موسوی

27

بررسی حساسیت و اختصاصیت کیت الایزا  ساخت داخل کشور برای تشخیص کووید-۱۹ در ایران در سال ۱۳۹۹

خدیجه احمدی

28

بررسی اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر و اینترفرون بتا در مقایسه با لوپیناویر/ریتوناویر و اینترفرون بتا در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

29

بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به COVID-19 و دیابت در ارتباط با داروهای کاهش دهنده گلوکز

محمد فتحعلی پور

30

ارزیابی اثرات دسفرال بر علائم بالینی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

31

بررسی نسبت CRP/Serum Albumin  به عنوان یک فاکتور پیش آگهی دهنده در بیماران مبتلا به COVID-19

فاطمه عینی

32

بررسی اثربخشی و ایمنی ملاتونین در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

محمد فتحعلی پور

33

مقایسه یافته های بالینی، رادیولوژیک و آزمایشگاهی در دو گروه بیماران مبتلا به ادم ریه و COVID-19 بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از ابتدای اسفند 1398 تا پایان اردیبهشت 1399

مهدیس مرعشی

34

پیش بینی روند پیشروی کوئید 19 در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

فرید خرمی

35

ارزیابی ایمنی زایی کاندید واکسن مولتی اپی توپی NOM علیه SARS-CoV-2

خدیجه احمدی

36

واکاوی تجربیات پرستاران از مراقبت در اپیدمی کووید – 19: یک مطالعه پدیدارشناسی

الهام ایمانی

37

بررسی سطح آنتی بادی IgG , IgM کووید 19 در پرسنل شاغل در بخش کووید 19 و مقایسه آن با پرسنل شاغل در سایر بخشهای  بیمارستان شهید محمدی

پریوش داودیان

38

بررسی سرولوژیک بیماران با علائم شبه آنفولانزا و یافته های سی تی اسکن تیپیک covid-19 مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از ابتدای آبان تا پایان دی ماه 1398.

مهدیس مرعشی

39

طراحی یک آنتی ژن کایمریک (S-4M2e.mHSP70c ) برای کرونا ویروس انسانی 2019 (SARS-CoV2)و آنفلونزا A : آنالیز ایمنوانفورماتیک و مدلینگ پروتیین

حبیب الله فرجی

40

تأثیر زنجبیل بر تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما دوسو کور

محمد فتحعلی پور

41

تهیه بانک سرمی از بیماران مبتلا به  کووید 19 جهت انجام تحقیقات آتی در زمینه این بیماری  در استان هرمزگان

پریوش داودیان

42

بررسی عوامل مرتبط با ابتلا به ویروس کوید- 19در شهرستان بندر لنگه در سال 1399

بهنوش حیدری

43

ارتباط  (Ct (Cycle Threshold واکنش Real time PCR با شدت علائم بالینی بیماران مبتلا به COVID-19

حامد گوکلانی

44

ارزیابی اثرات شیرین بیان بر علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

45

بررسی تکامل ژنتیکی کرونا ویروس های عامل سندرم تنفسی حاد (SARS، MERS و COVID-19) با کرونا ویروس های عامل سرماخوردگی معمولی (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 and HKU1)

خدیجه احمدی

46

بررسی خصوصیات بالینی، یافته های رادیولوژی و آزمایشگاهی و عوامل خطر در بیماران بستری درمجتمع بیمارستانی پیامبراعظم با علایم  سندرم حاد تنفسی   کووید-19 بندرعباس در سال 1399

پریوش داودیان

47

راه اندازی برنامه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به Covid-19 در استان هرمزگان

فرید خرمی

48

آنالیز مقایسه ای ژنوم ویروس COVID-19 در منطقه ی بندرعباس با ژنوم این ویروس در سوش اولیه ووهان

حامد گوکلانی

49

مقایسه میزان فراوانی ویروس COVID-19 و آنفولانزای فصلی در موارد سندرم تنفسی حاد و مقایسه ی نتایج با تصاویر سی تی اسکن ریه ی بیماران

حامد گوکلانی

50

بررسی تاثیر  تغییرات فصول بر شیوع بیماری COVID19 در ایران

یدالله فخری

51

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی miRNA های کد شده توسط ویروس SARS-Cov-2 همراه با پاتوژنز ویروسی از طریق تغییر ژن های میزبان درعملکرد سیستم تنفسی

پگاه موسوی

52

بررسی حساسیت و اختصاصیت کیت الایزا  ساخت داخل کشور برای تشخیص کووید-۱۹ در ایران در سال ۱۳۹۹

خدیجه احمدی

53

بررسی اثربخشی و ایمنی فاویپیراویر و اینترفرون بتا در مقایسه با لوپیناویر/ریتوناویر و اینترفرون بتا در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

54

بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به COVID-19 و دیابت در ارتباط با داروهای کاهش دهنده گلوکز

محمد فتحعلی پور

55

ارزیابی اثرات دسفرال بر علائم بالینی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

56

بررسی نسبت CRP/Serum Albumin  به عنوان یک فاکتور پیش آگهی دهنده در بیماران مبتلا به COVID-19

فاطمه عینی

57

بررسی اثربخشی و ایمنی ملاتونین در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

محمد فتحعلی پور

58

مقایسه یافته های بالینی، رادیولوژیک و آزمایشگاهی در دو گروه بیماران مبتلا به ادم ریه و COVID-19 بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از ابتدای اسفند 1398 تا پایان اردیبهشت 1399

مهدیس مرعشی

59

پیش بینی روند پیشروی کوئید 19 در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

فرید خرمی

60

ارزیابی ایمنی زایی کاندید واکسن مولتی اپی توپی NOM علیه SARS-CoV-2

خدیجه احمدی

61

واکاوی تجربیات پرستاران از مراقبت در اپیدمی کووید – 19: یک مطالعه پدیدارشناسی

الهام ایمانی

62

بررسی سطح آنتی بادی IgG , IgM کووید 19 در پرسنل شاغل در بخش کووید 19 و مقایسه آن با پرسنل شاغل در سایر بخشهای  بیمارستان شهید محمدی

پریوش داودیان

63

بررسی سرولوژیک بیماران با علائم شبه آنفولانزا و یافته های سی تی اسکن تیپیک covid-19 مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از ابتدای آبان تا پایان دی ماه 1398.

مهدیس مرعشی

64

طراحی یک آنتی ژن کایمریک (S-4M2e.mHSP70c ) برای کرونا ویروس انسانی 2019 (SARS-CoV2)و آنفلونزا A : آنالیز ایمنوانفورماتیک و مدلینگ پروتیین

حبیب الله فرجی

65

تأثیر زنجبیل بر تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما دوسو کور

محمد فتحعلی پور

66

تهیه بانک سرمی از بیماران مبتلا به  کووید 19 جهت انجام تحقیقات آتی در زمینه این بیماری  در استان هرمزگان

پریوش داودیان

67

بررسی عوامل مرتبط با ابتلا به ویروس کوید- 19در شهرستان بندر لنگه در سال 1399

بهنوش حیدری

68

ارتباط  (Ct (Cycle Threshold واکنش Real time PCR با شدت علائم بالینی بیماران مبتلا به COVID-19

حامد گوکلانی

69

ارزیابی اثرات شیرین بیان بر علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برچسب باز

محمد فتحعلی پور

70

بررسی تکامل ژنتیکی کرونا ویروس های عامل سندرم تنفسی حاد (SARS، MERS و COVID-19) با کرونا ویروس های عامل سرماخوردگی معمولی (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 and HKU1)

خدیجه احمدی

71

بررسی خصوصیات بالینی، یافته های رادیولوژی و آزمایشگاهی و عوامل خطر در بیماران بستری درمجتمع بیمارستانی پیامبراعظم با علایم  سندرم حاد تنفسی   کووید-19 بندرعباس در سال 1399

پریوش داودیان

72

راه اندازی برنامه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به Covid-19 در استان هرمزگان

فرید خرمی

73

آنالیز مقایسه ای ژنوم ویروس COVID-19 در منطقه ی بندرعباس با ژنوم این ویروس در سوش اولیه ووهان

حامد گوکلانی

74

مقایسه میزان فراوانی ویروس COVID-19 و آنفولانزای فصلی در موارد سندرم تنفسی حاد و مقایسه ی نتایج با تصاویر سی تی اسکن ریه ی بیماران

حامد گوکلانی

75

بررسی تاثیر  تغییرات فصول بر شیوع بیماری COVID19 در ایران

یدالله فخری