صفحه اصلی > تجهیزات آزمایشگاه  

تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

 

ردیف

شرح کالا

شرکت سازنده

تعداد

1

میکروسکوپ نوری

OLYMPUS

1 دستگاه

2

ترموسایکلر 1-14k

SimpliAmp

1 دستگاه

3

میکروسانترفیوژ یخچالدار

SIGMA

1 دستگاه

4

ماکروویو

Black&Decker

1 دستگاه

5

ترازوی دیجیتال دقیق (1/0 میلی گرم)

RADWAG

1 دستگاه

6

الایزا ریدر شرکت گارنی

DANA

1 دستگاه

7

انکوباتور یخچال­دار 80 لیتر

CELECTA

1 دستگاه

8

ژل­داک

ATP

1 دستگاه

9

هود کلاس 2

JALTAJHIZ

1 دستگاه

10

فریزر منفی 70

JALTAJHIZ

1 دستگاه

11

فریزر منفی 20

JALTAJHIZ

1 دستگاه

12

یخچال معمولی

-

1 دستگاه

13

کپسول گاز

-

1 دستگاه

14

سمپلر 1000

Transferpette

1 دستگاه

15

سمپلر 500

Transferpette

1 دستگاه

16

سمپلر 100

Transferpette

1 دستگاه

17

سمپلر 10

Transferpette

1 دستگاه

18

سمپلر 8 کاناله

THERMO

1 دستگاه

19

آب مقطرگیر

PARSIAIN TEB

1 دستگاه

20

اسکنر ژل

CAUTION

1 دستگاه

21

کامپیوتر

LG

1 دستگاه

22

الکتروفورز

پایا پژوهش پارس

1 دستگاه

23

بن ماری

فاطر الکتریک

1 دستگاه

24

Ph متر

AZ   

1 دستگاه

25

سانترفیوژ لوله آزمایش

پارس آزما کو

ا دستگاه