صفحه اصلی > کارگاهها و کنفرانسها 

وبینار آموزشی آنفلوآنزا و کووید-19   

تاریخ برگزاری : 99/9/29     

دانلود فایلهای سخنرانی وبینار  : 

علایم بالینی در آنفلوآنزا و مقایسه آن با کووید-19

عوارض آنفلوآنزا و مقایسه آن با کووید -19

روشهای پیشگیری در آنفلوآنزا و کووید -19

درمان سرپایی در آنفلوآنزا و کووید-19

تدابیر در بیمار با تشخیص آنفلوآنزا و کووید -19 بستری در ICU


کارگاه طراحی و ارزیابی کاندید واکسن : 
تاریخ برگزاری : 99/9/30
دانلود فایلهای سخنرانی کارگاه : 

Design and evaluation of a novel epitope or multi-epitope vaccine candidate