صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی 

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری  تمام فعالیت خود را در جهت انجام تحقیقات کارربردی در زمینه بیماری عفونی و گرمسیری منطقه بر اساس وضعیت اپیدمیولوژیک منطقه و همچنین اولویت های تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی  بشرح زیر تعیین کرده است :

1-  تحقیق در زمینه اچ آی وی در حوزه های آموزشی ، درمانی ، اپیدمیولوژیک و بیماری های منتقله از طریق جنسی و هپاتیت های ویروسی

2-  تحقیقات در زمینه مالاریا با توجه به استراتژی حذف مالاریا تا سال 1404 و همچنین معضلات پیش رو در حوزه اجرایی مالاریا شامل تحقیقات اپیدمیولوژیک ، روشهای درمانی و تحقیقات ملکولی در مالاریا .

3- تحقیقات در زمینه  سل  و موضوعات مرتبط در حوزه آزمایشگاهی سل مانند آنتی بیوگرام و تشخیص مایکو باکتریوم های آتیپیک ، پایش درمان داتس پلاس ، سل و ایدز ، سل و زندان و دیگر مباحث اپیدمیو لوژیک در زمینه سل

4 تحقیق در حوزه وسیع بیماریهای منتقله از راه آب و غذا  که از بیماری های آندمیک منطقه می باشد .  

 5- تحقیق در زمینه  بیماریهای نوپدید  (CCHF, influenza, …) و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن که به دلیل موقعیت جغرافیایی استان و مرز های مشترک با کشور هایی که امکان سرایت انواع بیماری های نو پدید را به داخل استان ما محتمل کرده است .

6- تحقیق در حوزه مقاومت انتی بیوتیکی و مصرف بی رویه آنتی بیو تیک ها با توجه به هشدار مکرر سازمان جهانی بهداشت

این مرکز  وظیفه خود میداند که با انجام تحقیقات کاربردی در حوزه های بهداشت و سلامت استان و همچنین ارتقاء کیفیت پژوهشی در حوزه فعالیت خود در ارتقاء سطح سلامت مردم استان کوشش نماید.

اولویتهای پژوهشی در کووید-19

 

       1-مدیریت بالینی

الف) غربالگری و آزمایشات

.1بررسی تست سریع بر روی بزاق و مدفوع
.2بررسی روند سرواپیدمیولوژی کووید-19
¢ در افراد مبتلا به تالاسمی
¢در پرسنل درمان بیمارستانها
.3بررسی و تعیین بهترین روشهای غربالگری
¢مقایسه PCR و رپیدتست (حساسیت و ویژگی)

¢تعیین حساسیت و ویژگی کیتهای تشخیصی سرولوژی IgM, IgG 

 

ب) تحقیقات در حوزه درمان 
.1مقایسه زمان شروع کورتون در پیش آگهی بیماری
.2مقایسه زمان شروع داروهای آنتی وایرال در پیش آگهی بیماری
.3اثر بخشی داروهای جدید (کلینیکال ترایال)
.4نقش telemedicine در افزایش موفقیت درمان
•مقایسه استفاده تله مدیسین در دو.ران کرونا با قبل از کرونا
.5بررسی سیر تغییرات در گایدلاین های درمانی کرونا
پ) مراقبت های ویژه در کرونا

.1بررسی ریسک فاکتور  نیاز به بستری در  ICU
.2بررسی تغییرات آزمایشگاهی منجر به بستری  بیماران در  ICU
ت) پروفیلاکسی 

 .1نقش هیدروکسی کلروکین در پروفیلاکسی
.2بررسی ایمنی زایی واکسن بر اساس تعیین سطح آنتی بادی
.3بررسی بروز کووید در افراد واکسینه شده
.4بررسی عوارض در افراد واکسینه شده
ث) پیش آگهی

.1تعیین بروز ابتلا مجدد با سطح آنتی بادی
.2بررسی سطح آنتی بادی با شدت بیماری
.3پیگیری یکساله بیماران مبتلا به کووید از نظر علائم و عوارض باقی مانده ( در قالب پرسشنامه اینترنتی )
ج) مدیریت بالینی اثرات پاندمی بر سلامت

¢بررسی کنترل قند در بیماران دیابتی مبتلا به کوید
¢بررسی میزان افسردگی در بیماران مبتلا به کوید و افراد غیر مبتلا
¢بررسی میزان کنترل بیماریهای غیر واگیر ( به خاطر محدودیت های دوران کرونا)
¢تاثیر کووید بر درآمد پزشکان
2-اقدامات بهداشت عمومی

الف) پیشگیری از عفونت کووید

.1بررسی راهکارهای مناسب برای پیشگیری در مدارس
.2مقایسه مسافرت با وسیله نقلیه عمومی و شخصی در میزان ابتلا
ب) حفاظت فردی 
 

        I.            ایدز

 

در عرصه اپیدمیولوژیک :

 

1-       بررسی اپیدمیولوژیک در قالب " سرو اپیدمیولوژی ایدز در استان "

2-       بررسی اپیدمیولوژیک در زنان حامله در زمان مراجعه به بیمارستان ها برای زایمان

3-       بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در گروه های پرخطر (اگر بصورت دوره ای اجرا گردد می تواند روند بیماری در جامعه را توضیح دهد )

4-       بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در کودکان متولد شده از زنان مبتلا به ایدز (اگر بصورت دوره ای اجرا گردد می تواند روند بیماری در جامعه را توضیح دهد )

5-       بررسی اپیدمیولوژیک موارد سل در بیماران مبتلا به ایدز (به صورت دوره ای انجام گردد.)

6-        بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در بیماران مبتلا به سل (به صورت دوره ای انجام گردد )

 

 

در عرصه بهداشت و مراقبت و پیشگیری :

 

7-       بررسی سطح آگاهی گروه های پر خطر از ایدز و نحوه انتقال بیماری ( پرسنل پرستاری ، خدمات بیمارستانی ، خدمات شهری ، دانشجویان پزشکی ،...)

8-       بررسی سطح آگاهی کلی جامعه از ایدز و نحوه انتقال بیماری

9-       بررسی نتایج KAP study  برای تهیه مواد آموزشی لازم برای گروه های مختلف جامعه ( Knowledge , Attitude , Practice  )

10-   بررسی رفتارهای پر خطر در جامعه که منجر به افزایش خطر ابتلا به ایدز می شود

11-   بررسی رفتارهای پر خطر در جوانان که منجر به افزایش خطر ابتلا به ایدز می شود

12-   بررسی سطح آگاهی در بیماری  HIV/AIDSو درصد رفتار های پرخطر در دانش آموزان  مقطع راهنمایی و دبیرستان  مدارس سطح شهر بندرعباس

 

درمان طی مراقبت :

 

13-   بررسی میزان موفقیت درمان ایدز در مراکز بیماری های رفتاری استان

14-   بررسی علل شکست درمان در بیماران مبتلا به ایدز

15-   بررسی ژنتیکی افرادی که در مقابل ابتلا به ایدز مقاوم هستند ( مبتلا نمی گردند )

16-    بررسی عفونت های همزمان HBV و HCV و HIV در افراد معرفی شده از مراکز MMT و DIC به مراکز مشاوره  بیماریهای رفتاری استان هرمزگان

17-   تعیین عفونت همزمان سل و ایدز در بیماران مسلول ثبت شده در شهرستان های بندرعباس ، میناب و رودان 1392 تا 1395

18-   بررسی سطح آگاهی در بیماری HIV/AIDSو درصد رفتار های پرخطر در زندانیان شهر بندر عباس

19-   بررسی مقاومت دارویی در درمان بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت ها به شکل دوره ای

20-   بررسی تاثیر SMS در پایبندی به درمان در ایدز و هپاتیت ها

21-   بررسی تاثیر درمان ترکیبی در پایبندی به درمان بیماران مبتلا به ایدز

 

II.            هپاتیت و STI

مطالعات اپیدمیولوژیک:

1-       بررسی شیوع هپاتیت های ویروسی مثل B ,C در سطح استان

2-       بررسی عوامل خطر هپاتیت B , C با توجه به روش های جدید انتقال بیماری مثل تاتو ، اندوسکوپی ، آنژیوگرافی و ...

3-       بررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت های ویروسی و بیماری های همزمان مثل ایدز و سل

4-       بررسی شیوع هپاتیت های B , C در گروه پر خطر مثل زندانیان ، معتادین ، مادران آلوده حامله ، پرسنل و کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان ها و بیماران تالاسمی ، دیالیزی و هموفیلی ، آرایشگران مردانه و زنانه ، اعضای خانواده ،

5-       مولوکولار اپیدمیولوژی هپاتیت ها در سطح استان و گروه های پرخطر

6-        بررسی کودکان متولد شده از مادران آلوده به هپاتیت B   مزمن از نظر وضعیت سلامت و اقدامات انجام گرفته بر ای آنان در بدو تولد .

7-       میزان ایمنی افراد (اطفال- بزرگسال) به دنبال واکسیناسیون هپاتیت B

8-       بررسی شیوع HPV تناسلی در جامعه

9-       بررسی ارتباط بین اپیلاسیون و ابتلا به  زگیل تناسلی در جامعه

10-   بررسی شیوع  HSVII  (هرپس سیمپلکس ویروس تایپ 2)در زنان و مردان جوان جامعه

11-   بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گنوکوک

12-   بررسی شیوع کلامیدیا در نمونه های بالینی

 

در زمینه درمان

 

13-   بررسی نتایج درمان بیماران مبتلا به هپاتیت c  مزمن با داروهای جدید انتی ویروس

14-   بررسی نتایج درمان با داروهای جدید ضد ویروس در بیماران مبتلا به هپاتیت c  مزمن بر اساس سوش های مختلف آلودگی تعیین شده به روش PCR

15-   بررسی اثر مصرف چای سفید در افراد مبتلا به نوتروپنی ناشی از عوارض درمان

 

در زمینه آموزش و مراقبت و پیشگیری :

 

16-    بررسی سطح آگاهی و نگرش گروه های پر خطر از بیماری و نحوه ی انتقال آن

17-   بررسی سطح آگاهی و نگرش گروه های مختلف جامعه و نحوه نگرش آنها

18-   انجام مطالعات بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد ( KAP ) در بین کارکنان بیمارستان و مراکز درمانی در معرض خطر

19-   بررسی رفتارهای پرخطر منجر به بیماری های هپاتیت ویروسی مثل رفتار نامتعارف جنسی در زنان خیابانی 

20-   بررسی اگاهی پزشکان از تازه های درمان هپاتیت سی مزمن

 

   III.            مالاریا 

1-        بررسی اثربخشی سم پاشی ابقایی  در کاهش بروز مالاریا  در شهرستان بشاگرد و جاسک

2-         بررسی بیولوژی و اکولوژی ناقلین مالاریا  در استان  هرمزگان

3-        تعیین میزان عفونتهای همزمان ویواکس و فالسیپارم در استان هرمزگان

4-        بررسی میزان نقش سمپاشی ابقایی در کنترل طغیانهای مالاریا

5-        تعیین زمان مناسب سم پاشی ابقایی در مناطق مالاریا خیز بشاگرد ، جاسک و میناب

6-         تعیین میزان  کشندگی پشه بندهای LLIN توزیع شده در سال 1388  در مناطق مختلف استان (بشاگرد و جاسک )

7-        بررسی مدت نهفتگی انگل ویواکس در استان هرمزگان

8-        بررسی سویه های انگل ویواکس در مناطق مالاریاخیز استان هرمزگان

9-        ارزشیابی حشره کش دلتامترین مورد استفاده در سمپاشی ابقایی  در استان

10-    بررسی حساسیت و  مقاومت ناقلین  نسبت به حشره کش دلتامترین  مورد استفاده  در سمپاشی ابقایی در استان

11-    تعیین میزان  ایندکس خونخواری ناقلین مالاریا در شهرستانهای  بشاگرد و جاسک

12-    تحقیق در زمینه تمایز عود از عفونت جدید در بیماران مبتلا به مالاریا (تعیین ژنوتایپ انگل در بیماران و کنترل مجدد ژنوتایپ در صورت ابتلای جدید)

13-    تحقیق در زمینه تعیین ژنوتایپ موارد مثبت و بدون علامت در جمعیت های ایرانی و غیر ایرانی به صورت مجزا جهت تعیین ژنوتایپ های انگل های در گردش

14-    انجام بیماریابی در منطقه میناب به روش PCR  در اشخاص بدون علامت در جمعیت ایرانی به منظور تعیین فراوانی انگل .

15-    انجام بیماریابی در منطقه میناب به روش PCR  در اشخاص بدون علامت در غیر جمعیت ایرانی به منظور تعیین فراوانی انگل .

16-     بررسی علل کاهش موارد مالاریا در مناطق آندمیک مالاریا محدود به شهرستانهای بشاگرد و جاسک طی روند 15 سال اخیر از 1381 تا 1395

17-     ارزشیابی حشره کش های مورد استفاده در برنامه حذف مالاریا  بر روی ناقلین بیماری مالاریا در مناطق مختلف استان هرمزگان

18-     ارزشیابی پشه بندهای آغشته به حشره کش ها مورد استفاده در برنامه حذف مالاریا در مناطق مالاریا خیز استان هرمزگان

19-     بررسی ژنتیکی مقاومت در ناقلین بیماری مالاریا به حشره کش های مورد استفاده در برنامه حذف مالاریا در مناطق مالاریا خیز استان هرمزگان

20-     مطالعات ملکولی بر روی سیستماتیک ناقلین مالاریا در استان هرمزگان

 

 IV.            سل :

1-       بررسی پوشش استراتژی DOTS  در بیماران اسمیر مثبت استان هرمزگان.

2-        بررسی عوامل موثر در بروز موارد MDR  سل در استان هرمزگان از سال 1386 تا 1394

3-       تعیین مایکوباکتریوم های آتیپیک در نمونه های خلط مثبت شده  ارسالی به آزمایشگاه رفرانس بهداشت استان

4-       انجام آنتی بیوگرام و تعیین مقاومت دارویی در نمونه های کشت مثبت شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آزمایشگاه رفرانس بهداشت استان

5-       بررسی شیوع سل در افراد دیابتی

6-        بررسی شیوع سل و مقاومت دارویی سل در زندان

7-       بررسی شیوع سل در بیماران با نقص ایمنی

 

    V.            بیماریهای منتقله از آب و غذا و مشترک دام و انسان  :

1-       بررسی مقاومت دارویی به شیگلا سالمونلا

2-        بررسی شیوع بروسلوز و Q-fever در انسان و دام در منطقه

3-       بررسی طغیانهای اسهال در منطقه به شکل سالانه

4-       بررسی شیوع هپاتیت A در جامعه

 

  VI.            بررسی سرواپیدمیولوژیک در بیماری های عفونی و گرمسیری نوپدید و باز پدید و فصلی استان

 

1-        سرواپیدمیولوژی بیماری لپتواسپیورز

2-        سرواپیدمیولوژی بیماریهای CCHF و تب دنگو در جمعیت استان هرمزگان

3-        سرواپیدمیولوژی بیماری ریکتزیا

4-        سرواپیدمیولوژی بیماری سرخک و دیگر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

5-        سرواپیدمیولوژی بیماری Q fever

6-         سرواپیدمیولوژی بیماریهای آنفولانزا H1N1 و H5N1  ، H7N9

7-        بررسی سوشهای طغیانهای آنفولانزای فصلی در مناطق مختلف استان هرمزگان

8-        سرواپیدمیولوژی بیماریهای آنسفالیت های ویروس  west Nile virus ، ژاپنی و تب دره ریفت

9-        بررسی طغیان بیماری های قابل پیشگیری با واکسن ( بررسی پوشش ایمنسازی در حاشیه شهر بندرعباس در سال 1394-1395

10-    بررسی سطح آنتی بادی سرخجه در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج

11-    بررسی سطح آنتی بادی سرخک (IgG) در کودکان زیر 15 سال استان و شهرستانها

12-    بررسی سطح آنتی بادی سرخک در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج

13-    بررسی سطح آنتی بادی سرخک در کودکان زیر یک سال

14-    مقایسه تحقیقات  در مورد سرواپیدمیولوژی سرخک در استان هرمزگان با دیگر استانهای کشور به صورت کار مشترک

 

  VII.            گزش ها  ، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین:

1-        بررسی وضعیت آگاهی و عملکرد پزشکان و پرسنل درمانی نسبت به درمان عقرب زدگی در مراکز درمانی

2-        ارزیابی و مقایسه درمان عقرب زدگی در شهرستان های مختلف استان هرمزگان

3-        بررسی تغییرات داده های آزمایشگاهی در بیماران عقرب زده به تفکیک گونه عقرب در مراکز درمانی

4-        بررسی علائم موضعی انواع گزش ها در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی

5-        تعیین علائم مارگزیدگی بر اساس نوع مار در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی

6-         بررسی میزان کارایی و تشخیص آزمایشات روتین در بیماران عقرب زده در مراکز درمان

7-         مطالعات اکولوژيک و سیستماتیک  بر روی گونه های مهم جنس آئدس به عنوان ناقلین احتمالی بیماری های آربوویروسی در استان هرمزگان

8-         مطالعات اکولوژيک ، سیستماتیک بر روی مگس های ایجاد کننده میازیس در انسان در استان هرمزگان

9-         شناسایی عوامل پاتوژن موجود در مگس های مولد میاز با استفاده از روش های ملکولی در استان هرمزگان

10-     مطالعات اکولوژیک و سیستماتیک بر روی بندپایان زهر آگین (عقرب، عنکبوت ، مورچه های آتشین و ...) در استان هرمزگان

11-     کنترل تلفیقی جوندگان مهم شهری در مناطق شهری در استان هرمزگان

12-     ارزشیابی سموم بر روی جوندگان مهم شهری در مناطق شهری در استان هرمزگان

13-     ارزیابی اثرات دورکنندگی برخی از  ترکیبات گیاهی و شیمیایی بر علیه گونه های مختلف پشه های خانواده کولیسسیده (جنس های آنوفل، کولکس و آئدس)

14-     مطالعات مرتبط در زمینه حشره شناسی قانونی جنایی

15-     بررسی وضعیت مقاومت شپش سر به حشره کش های مورد استفاده در مناطق با شیوع بالا در استان هرمزگان

16-     ارزیابی روش ماگوتراپی جهت درمان زخم های مزمن ناشی از برخی از بیماری ها

17-     ارزیابی مشتقات گیاهی جهت کنترل مراحل بالغ و نابالغ گونه های مهم پشه های خانواده کولیسیده (جنس های آنوفل، کولکس و آئدس)

18-     بررسی ناقلین و مخازن احتمالی بیماری لیشمانیوز در مناطق مستعد در استان هرمزگان

19-     بررسی باقیمانده سموم در محیط زیست و ارزیابی اثرات آن بر روی موجودات غیر هدف

20-     بررسی ناقلین و مخازن بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو با استفاده از روش های ملکولی در استان هرمزگان

21-    بررسی وضعیت پراکندگی و  وفور گونه ای مایت های گرد و غبار در اماکن انسانی در نقاط مختلف استان هرمزگان

 

 

VIII.            مقاومت آنتی بیوتیکی و عفونتهای Nosocomial :

 

1-        بررسی اپیدمیولوژی و راههای انتقال عوامل عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از جامعه

2-        بررسی فراوانی عوامل ژنتیکی مسئول مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های شایع در عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای اکتسابی از جامعه

3-        بررسی عفونت و مقاومت های آنتی بیوتیکی در بیماران نقص ایمنی

4-        بررسی مصرف بهینه انتی بیوتیک ها

5-        بررسی دوره ای شیوع عفونت های بیمارستانی

6-         بررسی میزان رعایت احتیاطات استاندارد در بیمارستانها

7-        طراحی نرم افزار بیماریابی عفونت بیمارستانی بدنبال جراحی

 

    IX.            پایش ثبت بیماریها در سیستم بهداشتی