صفحه اصلی > معرفی مرکز > ریاست مرکز  

 

 

cv

علم سنجی 

ایمیل آکادمیک:

parivash.davoodian@hums.ac.ir

تلفن تماس: 07633346994

 

سوابق ریاست مرکز:

خانم دکتر پریوش داودیان متولد اردیبهشت ماه سال 1345 در شهر بندرعباس ، پس از اتمام تحصیلات به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پذیرفته  شد . از بدو تاسیس این مرکز همکاری خود را به عنوان عضو تمام وقت و معاون مرکز آغاز نموده و از سال  1388 تا کنون به عنوان رئیس مرکز فعالیت می نمایند.


عضویتها:

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان     
  • رئیس بخش عفونی بیمارستان شهید محمدی
  • رئیس کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
  • فوکال پوینت برنامه کنترل آنفولانزا ، HIV و سل
  • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات عفونی
  • عضو شورای پژوهشی معاونت پژوهشی
  • عضو کمیته فلج شل حاد  

 

سوابق تحصیلی:

رشته

مقطع

دانشگاه

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

دکترای پزشکی

دکترای حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1/11/63

15/1/70

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکترای تخصصی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1/7/70

15/1/74