صفحه اصلی > معرفی مرکز > درباره مرکز  

مقدمه

چشم انداز

اولویتهای پژوهشی

هدف آرمانی مرکز

اهداف کلان 


موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان و همچنین وضعیت آب و هوایی و موقعیت اقتصادی و مرزی آن شرایط خاصی را برای انواع بیماریهای عفونی و گرمسیری فراهم آورده است .

از یک طرف آب و هوای گرم و مرطوب و عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک استان محروم و از طرفی دیگر افق پیشرفت و توسعه به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و رفت و آمد به کشورهای منطقه و فعالیتهای تجاری ، شرایط خاصی برای ایجاد انواع بیماریهای عفونی فراهم کرده است و جایگاه استان هرمزگان به عنوان یکی از سه استان آندمیک مالاریا و همچنین شیوع بالای بیماریهای نوپدید مانند ایدز و باز پدید مانند سل را توجیه می کند.

فعالیت چندین دهه ای در زمینه مبارزه با مالاریا ، سل ، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ، جذام و همچنین کوششهایی که طی چند سال اخیر در زمینه مبارزه با ایدز و STI و انواع هپاتیت های ویروسی صورت گرفته، وسعت و پیچیدگی راههای مبارزه و کنترل این بیماریها را عیان ساخته است . بدون پیوند تحقیقات با برنامه های عملی نظام سلامت ، امر مبارزه با بیماریها و کنترل آنها در نظام سلامت ممکن نمی باشد.

با توجه به شرایط ذکر شده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاسیس مرکز تحقیقاتی با هدف کنترل بیماریهای عفونی و گرمسیری را در اولویت خود قرار داد و در سال 1385 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری تاسیس ، در سال 1386 موافقت اصولی و در تاریخ 1392/02/23 موافقت قطعی خود را از سوی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در یافت نمود .

 

چشم انداز:

طی پنج سال آینده به برترین مرکز تحقیقاتی در زمینه ی بیماریهای مالاریا و نوپدید و همچنین  به یکی از مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه سل و ایدز و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در کشور تبدیل شویم.

 

اولویتهای پژوهشی :

این مرکز تمام فعالیت خود را در جهت انجام تحقیقات کارربردی در زمینه بیماری عفونی و گرمسیری منطقه بر اساس وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای عفونی و گرمسیری منطقه و همچنین اولویت های تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی  بشرح زیر تعیین کرده است :

1-  تحقیق در زمینه اچ آی وی در حوزه های آموزشی ، درمانی ، اپیدمیولوژیک و بیماری های منتقله از طریق جنسی و هپاتیت های ویروسی

2-  تحقیقات در زمینه مالاریا با توجه به استراتژی حذف مالاریا تا سال 1404 و همچنین معضلات پیش رو در حوزه اجرایی مالاریا شامل تحقیقات اپیدمیولوژیک ، روشهای درمانی و تحقیقات ملکولی در مالاریا .

3- تحقیقات در زمینه  سل  و موضوعات مرتبط در حوزه آزمایشگاهی سل مانند آنتی بیوگرام و تشخیص مایکو باکتریوم های آتیپیک ، پایش درمان داتس پلاس ، سل و ایدز ، سل و زندان و دیگر مباحث اپیدمیو لوژیک در زمینه سل

4 تحقیق در حوزه وسیع بیماریهای منتقله از راه آب و غذا  که از بیماری های آندمیک منطقه می باشد .  

 5- تحقیق در زمینه  بیماریهای نوپدید  (CCHF, influenza, …) که به دلیل موقعیت جغرافیایی استان و مرز های مشترک با کشور هایی که امکان سرایت انواع بیماری های نو پدید را به داخل استان ما محتمل کرده است .

6- تحقیق در حوزه مقاومت انتی بیوتیکی و مصرف بی رویه آنتی بیو تیک ها با توجه به هشدار مکرر سازمان جهانی بهداشت

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری وظیفه خود میداند که با انجام تحقیقات کاربردی در حوزه های تعیین شده و ارتقاء کیفیت پژوهشی در حوزه فعالیت خود در ارتقاء سطح سلامت مردم این منطقه کوشش نماید.


هدف آرمانی مرکز :

  • تبدیل شدن به مرجع علمی در زمینه بیماری های عفونی و گرمسیری در منطقه جنوب کشور


اهداف کلان :

  • دارای موقعیت ممتاز ملی و منطقه ای
  • دارای سیستم مدیریت تحقیقات بنیادی و کاربردی و جامعه نگر در زمینه بیماریهای عفونی و گرمسیری
  • مرکز توانمند سازی نیروهای متخصص در زمینه پژوهش